BLU-XXXXA

Tube bleu

EU/UK-XXXXA

Câble d’alimentation (Royaume-Uni, Chine)

PIN-XXXXA

Adaptateur PIN INDEX

REGH-KIT001

REGH-KIT001: Flexible haute pression type C

ou DIN477-1 Nº6 W 21.8×1/4″

EU/AC-XXXXA

Câble d’alimentation EU

REG-XXXXA

 

 

CAR-XXXXB

CAR-XXXXB: Cart for VMX-1010A

REGH-KIT002

REGH-KIT002: Flexible haute pression CGA940 (Pin Index ou étrier) .

(PIN INDEX) . To use in China, UK…